3D Tiskárna

Q:Filament nelze během tisku extrudovat.

1.Zkontrolujte, zda je filament zasunut hluboko do správného otvoru v horní části extrudéru.
2.Je-li filament zkroucený, narovnejte jej.
3.Zkontrolujte, zda je teplota tisku správná (obvykle v rozsahu 210-220°C)
4.Zkuste vyčistit zanesenou trysku: nahřejte trysku a vytáhněte filament, poté silněji zasuňte do otvoru pro filament v horní části extrudéru tenkou ocelovou tyčinku tak, aby došlo k vytlačení zbytků z trysky.
5.Pro technickou pomoc kontaktujte moravia@moravia-consulting.com

Q:Tisk je v pořádku, ale 3D tiskárna vydává cvakavý zvuk.

1.Zkontrolujte, zda je teplota tisku správná.
2.Upravte mezeru mezi tryskou a tiskovou podložkou

Q:Extrudovaný filament je buď velmi tenký, nebo velmi silný.

Zkontrolujte, zda je teplota nastavena na správnou hodnotu, která je uvedena na krabici s filamentem.
Upozorňujeme, že filamenty jiné značky mohou mít odlišnou teplotu.

Q:Při zahájení tisku se tisková podložka nezvedne.

Pro technickou pomoc kontaktujte moravia@moravia-consulting.com

Q:Během tisku 3D tiskárna vydává cvakavý zvuk.

  1. Vypněte 3D tiskárnu a vyčistěte zbytky plastu pod tiskovou podložkou.
    2.Pokud nezjistíte žádné překážky, kontaktujte za účelem technické pomoci moravia@moravia-consulting.com

Q:Během tisku není teplota tisku správná (buď je nižší o 5°C, nebo zůstává na určité teplotní hodnotě).

Pro technickou pomoc kontaktujte moravia@moravia-consulting.com

Q:Po zapnutí vydává 3D tiskárna cvakavý zvuk.

  1. Vypněte 3D tiskárnu a vyčistěte zbytky plastu pod tiskovou podložkou.
    2.Pokud nezjistíte žádné překážky, kontaktujte za účelem technické pomoci moravia@moravia-consulting.com