Úvod do 3D tisku

Úvod do 3D tisku

Úvod I. – Úvod do 3D tiskáren a technologií 3D tisku

Úvod II. – Průchod 3D tiskárnou & jeho nejdůležitější části

Úvod III. – Vybalení a první nastavení Panospace One

Úvod IV. – První tisk a zavedení do slicingu & společného sdílení modelů

Úvod V. – Úvod do CAD a 3D sochařství

Úvod VI. – Tisk držáku pro větší cívky