3D Tiskárna

Q:Které formáty souborů podporuje Panospace ONE?

ZSP. Tento formát souboru získáte, pokud provedete plátkování modelu v PanoBuilderu.

Panobuilder je náš plátkovací program, který si můžete stáhnout ZDE.

Q:Kde si mohu stáhnout 3D soubory?

ifind3d.com je vyhledávač pro 3D modely. Existuje několik dobrých komunit, kde naleznete spoustu 3D modelů.

Q:Jakou teplotu mám použít pro svůj tisk?

Záleží na teplotě v místnosti a na konstrukci modelu. Filament Panospace funguje nejlépe při 195-225 stupních, ale někdy musíte pro dosažení nejlepšího výsledku seřídit teplotu modelu.
Doporučená teplota tisku je 215-225°C.

Q:Co je to raft?

Raft doporučujeme použít, pokud vytváříte 3D model. Před spuštěním vlastního tisku tiskárna vytvoří dolní podpěru, na které bude spočívat váš model. To zajistí větší stabilitu modelu a zároveň pomůže upravit vzdálenost mezi modelem a tryskou.

Q:Kdy musím použít tiskovou podpěru?

Řekněme, že hodláte tisknout vertikálně při úhlu 90 stupňů – pokud nepoužijete podpěru, filament bude extrudován do prázdna. Je-li přesah příliš velký, musíte použít podpěrný materiál. V těchto případech si můžete zvolit toto nastavení v softwaru PanoBuilder.

Q:Jak přesunu soubory z počítače do tiskárny?

Můžete si zvolit buď jejich uložení na SD kartu, nebo je můžete přesunout přímo z počítače do tiskárny pomocí USB kabelu. Můžete vzít SD kartu a vložit ji do počítače a načíst několik výkresů současně.

Q:Proč musím používat lepící tyčinku?

Abyste zabránili uvolnění modelu z desky během tisku.

Q:Vydává tiskárna při tisku cvakavý zvuk?

Jestliže slyšíte cvakavý zvuk vycházející z extrudéru, znamená to, že podávání filamentu tryskou není plynulé.
Zkuste provést následující:

1.Je-li mezera mezi tryskou a tiskovou podložkou příliš úzká, nebude filament extrudován.
Zvětšete mezeru mezi tryskou a podložkou na 0,4 mm.
Tip: Běžný papír na psaní má tloušťku přibližně 0,1 mm, papír dvakrát přeložte, takže vytvoříte 4 vrstvy. Tím vznikne správná míra 0,4 mm.

2.Je-li teplota příliš nízká, filament se nebude moci dostatečně rychle roztavit a vytlačování nebude plynulé.
Zvyšte teplotu o 5-10°C a zkontrolujte, zda je podávání filamentu plynulejší.
Tipy: Doporučená teplota tisku je 215-225°C.

3.Je-li filament v cívce překroucený, popř. se z nějakého důvodu zachytil v držáku, bude extrudér stěží schopen vést filament.
Zkontrolujte cívku filamentu a ověřte, zda víko není příliš těsné.

Q:Problém s modelem?

Pokud se váš model netiskne správně, může to mít různé důvody.
Většina modelů na internetu není ověřena, takže bohužel nemůžeme zaručit, že všechny modely budou fungovat.
Pokud tiskárna provádí extrudování a tisk správně, bude důvodem stažený výkres.
Zkuste použít software pro opravu 3D modelů, který naleznete na internetu.
Některé modely vyžadují podpěrný materiál.

Q:Mohu zastavit tisk a pokračovat v něm později?

Pokud tisk zastavíte, nebudete moci v něm pokračovat.

Q:Je obtížné odstranit raft?

Pokud je obtížné odstranit raft z modelu, můžete zkusit snížit teplotu modelu o 5-10 stupňů. To se musí provést v PanoBuilderu, když provádíte plátkování modelu.
Rovněž můžete zkusit zvětšit vzdálenost mezi tiskovou deskou a tryskou o 0,1 mm.

Q:Jak mohu odstranit lepidlo z desky?

K čištění desky použijte vlhký papírový ubrousek.
Tipy: Po provedení několika tisků vyčistěte desku, aby na tiskové podložce nezůstalo žádné staré lepidlo.
To může ovlivnit vzdálenost k trysce.

Q:Je uvolněná skleněná podložka?

Je-li skleněná podložka trochu uvolněná, použijte malý Allenův klíč nacházející se pod tiskovou podložkou.
Vezměte 2mm Allenův klíč a utáhněte šroub. Zkontrolujte, zda je skleněná podložka rozprostřená po celé ploše a zda je vyrovnaná vůči trysce.

Q:Začne tiskárna tisknout bez ohřevu?

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel. Pokud to nepomůže, naformátujte mikro SD kartu a restartujte tiskárnu.

Q:Nenašli jste, co jste hledali?

S dalšími dotazy nás kontaktujte na moravia@moravia-consulting.com